همه گیری ، وقتی چاقی هنجار می شود

بســیاری از ما در دوران همه گیــری کرونا و قرنطینه، به دلیل همین خانه نشــینی، با اختلالات تغذیه ای و در نتیجه افزایش وزن مواجه شده ایم. بررسی ها نشان می دهد این مقوله در آسیا بسیار شدید است. به نظرم یکی از دلایلش این اســت که در میان آسیایی ها، غذا نقش مهمی حتــی در روابط اجتماعــی ایفا می کند. به طوری ِ که پرســش ” آیا این غــذا را تا به حال میل کرده ِ ایــد؟” به نوعی معادل “حالتان چطور اســت؟” محسوب می شود. این مسئله در شرایط فاصله گذاری اجتماعی و خانه نشــینی به دلیل کرونا، بسیار تشدید شــده و به همین خاطر چاقی به یک هنجار در میان مردم تبدیل شده اســت. اما جالب اینجاست که به کار بردن عبارت ( چاق شدی ) در میان همین مردم بیشتر رایج است. شاید وقت آن رسیده که هنجارهای اجتماعی در مورد مواد غذایی تغییر کند وگرنه مهمترین عوارض کرونا، چاقی همگانی خواهد بود.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Avatar for سعید رهنما

علاقمند به موضوعات روز، پژوهشگر دانش استراتژی

    پست های پیشنهادی

    0 نظرات

    No Comment.